Trusul 550EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Trusul 550EC

Trusul 550EC

  • Hoạt chất: Chlorpyrifos Ethyl 500g/l + Cypermethrin 50g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH VT BVTV Phương Mai
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu cuốn lá, rầy nâu, sâu đục thân/lúa; sâu đục thân/ngô