Trobin – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Trobin

  • Hoạt chất: Azoxystrobin (min 93%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Phú Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn, khô vằn/ lúa; thán thư/ xoài; ghẻ nhám/ cam