Trobin plus 400SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Trobin plus 400SC

Trobin plus 400SC

  • Hoạt chất: Azoxystrobin 200g/l + Fenoxanil 200g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Phú Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    400SC: đạo ôn, lem lép hạt/ lúa; đốm vòng/ hành; ghẻ nhám/cam; sương mai/bắp cải Đạo ôn/lúa