Trizole 20 WP, 75WP, 75WG, 400SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Trizole 20 WP, 75WP, 75WG, 400SC

Trizole 20 WP, 75WP, 75WG, 400SC

  • Hoạt chất: Tricyclazole (min 95 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP BVTV Sài Gòn
  • Đối tượng phòng trừ:

    20WP, 75WP, 75WG: đạo ôn lá, cổ bông/ lúa 400SC: đạo ôn/lúa