Trivin 300SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Trivin 300SC

  • Hoạt chất: Hexaconazole 50g/l + Tricyclazole 250g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM DV Việt Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn/lúa