Tritop 800WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Tritop 800WP

  • Hoạt chất: Thiophanate-methyl 400g/kg + Tricyclazole 400g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Nông nghiệp Xanh
  • Đối tượng phòng trừ:

    Đạo ôn/ lúa