Trisacousamy 635EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Trisacousamy 635EC

Trisacousamy 635EC

  • Hoạt chất: Butachlor 600 g/l + Pyrazosulfuron Ethyl 35g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM SX Thôn Trang
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng