Triray 50 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Triray 50 EC

Triray 50 EC

  • Hoạt chất: Fenobucarb (BPMC) (min 96 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Kiên Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    rầy nâu/ lúa