Trione 750WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Trione 750WG

  • Hoạt chất: Tricyclazole (min 95 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH MTV Lucky
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn/ lúa