Trinong 50WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Trinong 50WP

  • Hoạt chất: Prochloraz-Manganese complex
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Phú Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    khô vằn, đạo ôn, lem lép hạt, thối thân/ lúa