Trihexad 700WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Trihexad 700WP

Trihexad 700WP

  • Hoạt chất: Hexaconazole 30g/kg + Tricyclazole 670g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Bình Điền Mê Kông
  • Đối tượng phòng trừ:

    Đạo ôn/lúa