Trihamex 300EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Trihamex 300EC

Trihamex 300EC

  • Hoạt chất: Pretilachlor 300g/l + chất an toàn Fenclorim 100g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH BVTV Hoàng Anh
  • Đối tượng phòng trừ:

    Cỏ/lúa gieo thẳng