Trifuaic 800WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Trifuaic 800WP

Trifuaic 800WP

  • Hoạt chất: Isoprothiolane 400g/kg + Tricyclazole 400g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Hóa chất Nông nghiệp và Công nghiệp AIC
  • Đối tượng phòng trừ:

    Đạo ôn/Lúa