Trifmine 15EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Trifmine 15EC

Trifmine 15EC

  • Hoạt chất: Triflumizole (min 99.38%)
  • Tổ chức đăng ký: Sumitomo Corporation Vietnam LLC.
  • Đối tượng phòng trừ:

    Xử lý hạt giống trừ bệnh lúa von/ lúa