Tridozole 45 SC, 75WP, 75WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Tridozole 45 SC, 75WP, 75WG

Tridozole 45 SC, 75WP, 75WG

  • Hoạt chất: Tricyclazole (min 95 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Đồng Xanh
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn/ lúa