Tricom 75WG, 75WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Tricom 75WG, 75WP

Tricom 75WG, 75WP

  • Hoạt chất: Tricyclazole (min 95 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Phú Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    75WG: đạo ôn/ lúa, xử lý hạt giống trừ bệnh lúa von/ lúa 75WP: đạo ôn/ lúa