TricôĐHCT-Lúa von 108 bào tử/g WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » TricôĐHCT-Lúa von 108 bào tử/g WP

TricôĐHCT-Lúa von 108 bào tử/g WP

  • Hoạt chất: Trichoderma asperellum 80% (8 x 107 bào tử/g) + Trichoderma atroviride Karsten 20% (2 x 107 bào tử/g)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời
  • Đối tượng phòng trừ:

    Xử lý hạt giống trừ bệnh lúa von/lúa; khô vằn/lúa