Tricô hạt nhân C833 1×109 ‘ CFU/g WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Tricô hạt nhân C833 1×109 ‘ CFU/g WP

Tricô hạt nhân C833 1×109 ‘ CFU/g WP

  • Hoạt chất: Trichoderma konigii M8; M32; M35 1x109 CFU/g
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Tam Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    Tuyến trùng/ cà phê