Tricel 20EC, 48EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Tricel 20EC, 48EC

Tricel 20EC, 48EC

  • Hoạt chất: Chlorpyrifos Ethyl (min 94 %)
  • Tổ chức đăng ký: Excel Crop Care Limited
  • Đối tượng phòng trừ:

    20EC: sâu xanh/ đậu tương48EC: bọ trĩ, sâu cuốn lá/lúa; rệp sáp giả/cà phê