Tri 75WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Tri 75WG

  • Hoạt chất: Tricyclazole (min 95 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH – TM Tân Thành
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn, khô vằn/ lúa