Tresbacmy 600WP, 686WG, 700WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Tresbacmy 600WP, 686WG, 700WP

Tresbacmy 600WP, 686WG, 700WP

  • Hoạt chất: Buprofezin 100g/kg (160g/kg), (160g/kg) + Chlorpyrifos ethyl 200g/kg (206g/kg) (210g/kg) + Pymetrozine 300g/kg (320g/kg), (330g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP TM và Đầu tư Bắc Mỹ
  • Đối tượng phòng trừ:

    Rầy nâu/lúa