Trebon 10 EC, 20 WP, 30EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Trebon 10 EC, 20 WP, 30EC

Trebon 10 EC, 20 WP, 30EC

  • Hoạt chất: Fenitrothion (min 95 %)
  • Tổ chức đăng ký: Mitsui Chemicals Agro, Inc. .
  • Đối tượng phòng trừ:

    10EC: rầy nâu, sâu cuốn lá, bọ trĩ/ lúa; rầy xanh, bọ trĩ, bọ xít muỗi/ chè; sâu xanh, sâu khoang/ bông vải, ngô; sâu vẽ bùa; rệp/ vải; bọ xít muỗi/điều 20WP: rầy nâu/ lúa; bọ xít/ vải, nhãn; rầy xanh/ chè; rầy/xoài; sâu khoang/ bắp cải 30EC: rầy nâu, sâu cuốn lá/ lúa; rầy mềm/ bắp cải; rầy xanh/chè