Travil 75WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Travil 75WP

  • Hoạt chất: Thiophanate-methyl 37.5 % + Tricyclazole 37.5%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH – TM Tân Thành
  • Đối tượng phòng trừ:

    Đạo ôn, vàng lá/lúa