Trắng xanh WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Trắng xanh WP

Trắng xanh WP

  • Hoạt chất: Beauveria bassiana 1x109 bào tử/ g + Metarhizium anizopliae 0.5 x 109 bào tử/g
  • Tổ chức đăng ký: Công ty Hợp danh SH NN Sinh Thành
  • Đối tượng phòng trừ:

    rầy nâu/ lúa