TP-Thần Điền – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » TP-Thần Điền

TP-Thần Điền

  • Hoạt chất: Saponozit 46% + Saponin
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Thành Phương
  • Đối tượng phòng trừ:

    rệp sáp, rệp vảy xanh, rệp nâu/ cà phê, xoài; rệp muội/ nhãn, vải; rệp/ đậu tương; bọ trĩ/ dưa chuột; rầy xanh, bọ cánh tơ, nhện đỏ/ chè