TP-Pentin 15 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » TP-Pentin 15 EC

TP-Pentin 15 EC

  • Hoạt chất: Cypermethrin 2.6% + Fenitrothion 10.5% + Fenvalerate 1.9%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Thành Phương
  • Đối tượng phòng trừ:

    rệp/ cà phê, sâu đục thân/ lúa