Tot 80WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Tot 80WP

  • Hoạt chất: MCPA (min 85 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM - DV Thanh Sơn Hóa Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng