Tossup 60SC, 90SC, 300SC, 750WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Tossup 60SC, 90SC, 300SC, 750WP

Tossup 60SC, 90SC, 300SC, 750WP

  • Hoạt chất: Cyhalofop-butyl 50g/l (60g/l), (230g/l), (600g/kg) + Pyrazosulfuron Ethyl 10g/l (30g/l), (70g/l), (150g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH An Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng