Tosi 30WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Tosi 30WG

  • Hoạt chất: Acetamiprid (min 97%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH BMC
  • Đối tượng phòng trừ:

    Rầy nâu/lúa