Tornado 10 EC, 25EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Tornado 10 EC, 25EC

Tornado 10 EC, 25EC

  • Hoạt chất: Cypermethrin (min 90 %)
  • Tổ chức đăng ký: Asiatic Agricultural Industries Pte Ltd.
  • Đối tượng phòng trừ:

    10EC: sâu cuốn lá/ lúa25EC: sâu cuốn lá/ lúa, bọ xít muỗi/ điều, rệp sáp/ cà phê