Tore 40SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Tore 40SC

  • Hoạt chất: Fipronil 20% + Tebufenozide 20%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH - TM Tân Thành
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu cuốn lá/lúa