Tora 1.1SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Tora 1.1SL

  • Hoạt chất: 1-Triacontanol (min 90%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Khử trùng Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    kích thích sinh trưởng/ lúa, lạc, ngô, ớt