Topzole 650WP, 800WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Topzole 650WP, 800WG

Topzole 650WP, 800WG

  • Hoạt chất: Isoprothiolane 235g/kg (230g/kg) + Kasugamycin 15g/kg (20g/kg) + Tricyclazole 400g/kg (550g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa chất và TM Trần Vũ
  • Đối tượng phòng trừ:

    650WP: Đạo ôn/lúa 800WG: đạo ôn, vàng lá chín sớm/ lúa