Topulas 70WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Topulas 70WP

  • Hoạt chất: Thiophanate-methyl (min 93%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Nam Bắc
  • Đối tượng phòng trừ:

    phấn trắng/ dưa chuột