Topsuper 119WP, 257sC, 407WP, 460WP, 560WP, 360SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Topsuper 119WP, 257sC, 407WP, 460WP, 560WP, 360SC

Topsuper 119WP, 257sC, 407WP, 460WP, 560WP, 360SC

  • Hoạt chất: Bensulfuron Methyl 108g/kg (1g/l), (63g/kg), (105g/kg) (55g/kg), 55g/l + Cyhalofop Butyl 1g/kg (1g/l), (1§/kg), (50g/kg), (200g/kg), 105g/l + Quinclorac 10g/kg (255g/l), (343g/kg), (305g/kg), (305g/kg), 200g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung
  • Đối tượng phòng trừ:

    Cỏ/lúa gieo thẳng