Topsix 82WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Topsix 82WG

  • Hoạt chất: Emamectin benzoate (Avermectin B1a 90 % + Avermectin B1b 10%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Nông dược Đại Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu cuốn lá/ lúa