Topple 420EC, 600EC, 750WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Topple 420EC, 600EC, 750WP

Topple 420EC, 600EC, 750WP

  • Hoạt chất: Buprofezin 90g/l (120g/l), (300g/kg ) + Chlorpyrifos ethyl 300g/l (460g/l) (400g/kg) + Lambda- cyhalothrin 30g/l (20g/l), (50g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH An Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    420EC: Sâu đục thân/ lúa600EC: Rầy nâu, sâu cuốn lá, nhện gié, sâu đục thân/lúa750WP: Rầy nâu/lúa