Toposa 55EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Toposa 55EC

  • Hoạt chất: Chlorfenapyr 25g/l + Lambda-cyhalothrin 30g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung
  • Đối tượng phòng trừ:

    Rầy lưng trắng/ lúa