Topone 155SE, 175SE – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Topone 155SE, 175SE

Topone 155SE, 175SE

  • Hoạt chất: Cyhalofop-butyl 100g/l (50g/l) + 5g/l (5g/l) Ethoxysulfuron + 50g/l (120g/l) Quinclorac
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM SX Khánh Phong
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng