Topol 450EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Topol 450EC

  • Hoạt chất: Chlorpyrifos Ethyl 400g/l + Imidaclorprid 50g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH hóa chất NN Quốc tế
  • Đối tượng phòng trừ:

    Rệp sáp/cà phê