Topogold 210WP, 321EC, 450EC, 450WP, 600WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Topogold 210WP, 321EC, 450EC, 450WP, 600WP

Topogold 210WP, 321EC, 450EC, 450WP, 600WP

  • Hoạt chất: Buprofezin 90g/kg (20g/l), (50g/l), (20g/kg), (200g/kg) + Imidacloprid 20g/kg (1g/l), (50g/l), (20g/kg), (300g/kg) + Isoprocarb 100g/kg (300g/l), (350g/l), (410g/kg), (100g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung
  • Đối tượng phòng trừ:

    450EC, 600WP: Rầy nâu/lúa210WP, 321EC, 450WP: rầy lưng trắng/lúa