Topmypro 500SE – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Topmypro 500SE

Topmypro 500SE

  • Hoạt chất: Azoxystrobin 200g/l + Difenoconazole 150g/l + Propiconazole 150g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa sinh Á Châu
  • Đối tượng phòng trừ:

    lem lép hạt/ lúa