Topical 425SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Topical 425SC

Topical 425SC

  • Hoạt chất: Atrazine 300g/l + Sulcotrione 125g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Công nghệ NN Chiến Thắng
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ngô