Tophiz 300EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Tophiz 300EC

Tophiz 300EC

  • Hoạt chất: Pretilachlor 300g/l + chất an toàn Fenclorim 100g/l
  • Tổ chức đăng ký: Eastchem Co., Ltd
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng