Topgun 700WG, 700WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Topgun 700WG, 700WP

Topgun 700WG, 700WP

  • Hoạt chất: Fenopxaprop-P-Ethyl 130g/kg + Pyrazosulfuron Ethyl 70g/kg + Quinclorac 500g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Map Pacific PTE Ltd.
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng