Topchest 400WP, 550WG, 521WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Topchest 400WP, 550WG, 521WG

Topchest 400WP, 550WG, 521WG

  • Hoạt chất: Buprofezin 200g/kg (50g/kg), (1g/kg) + Pymetrozine 200g/kg (500g/kg), (520g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Thuốc BVTV LD Nhật Mỹ
  • Đối tượng phòng trừ:

    400WP, 521WG: Rầy nâu/ lúa550WG: Rầy lưng trắng/lúa