Top-vali 3 SL, 5SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Top-vali 3 SL, 5SL

Top-vali 3 SL, 5SL

  • Hoạt chất: Validamycin (Validamycin A) (min 40 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH SX ND vi sinh Viguato
  • Đối tượng phòng trừ:

    3SL: khô vằn/ lúa 5SL: mốc hồng/ cà phê, cao su; khô vằn/ lúa