Top-Plus M 70 WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Top-Plus M 70 WP

Top-Plus M 70 WP

  • Hoạt chất: Thiophanate-methyl (min 93%)
  • Tổ chức đăng ký: Imaspro Resources Sdn Bhd
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn/ lúa