Top-care 420SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Top-care 420SC

Top-care 420SC

  • Hoạt chất: Azoxystrobin 20g/l + Tricyclazole 400g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Khử trùng Nam Việt
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn/lúa