Top 70 WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Top 70 WP

  • Hoạt chất: Thiophanate-methyl (min 93%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nông dược HAI
  • Đối tượng phòng trừ:

    mốc xám/ rau, cà chua